Får du ett akut behov av pengar kan ett sms-lån utan säkerhet vara en snabb och smidig lösning. Självfallet kan du kontakta din bank och ansöka om lån via banken, men problemet med att söka lån via en bank är betydligt mer komplicerat och banken kommer sannolikt kräva att du ställer någon form av säkerhet för att du ska få låna pengar. Många av de företag som beviljar sms-lån kräver inte att du ställer någon säkerhet vilket är en av fördelarna med denna typ av lån.

En annan nackdel med banklån är att det tar längre tid än sms-lån. Ansöker du om ett lån via din bank tar det normalt en eller ett par veckor innan du får besked om banken beviljar ditt lån. Därefter kan det ta ytterligare några dagar innan banken för över pengarna till ditt bankkonto. Ett sms-lån kan du ansöka om på internet och du får vanligtvis besked från kreditföretaget inom ett par timmar om lånet har beviljats. Därefter har du pengarna på ditt konto inom en eller ett par dagar. Har du samma bank som kreditföretaget går det ännu snabbare, då har du som regel pengarna på ditt konto redan inom ett par timmar.

Att ställa säkerhet för ett lån

Lånar du pengar i en bank eller något annat större kreditinstitut är det snarare en regel än ett undantag att du måste ställa någon form av säkerhet. Kan du inte ställa någon säkerhet för lånet kommer det inte att beviljas. Med att ställa säkerhet avses enkelt förklarat att banken kan få betalt på annat sätt om du inte kan betala tillbaka lånet. Som exempel kan nämnas att vid lån till köp av en fastighet ställs nästan alltid fastigheten som säkerhet för lånet. Skulle låntagaren inte kunna betala tillbaka lånet kan långivaren sälja fastigheten och på så sätt få betalt.

Den vanligaste formen av säkerhet vid privatlån är borgen, det vill säga att en person tecknar borgen för den person som beviljats en kredit. Detta innebär att om du lånar pengar av en kreditgivare skriver till exempel en förälder eller en bekant (borgensmannen) samtidigt under ett borgensåtagande gentemot kreditgivaren. I borgensåtagandet som borgensmannen skriver under finns angivet att om du inte kan betala tillbaka lånet kan kreditföretaget istället kräva betalning direkt från borgensmannen.

”Att gå i borgen är att gå i sorgen” är ett uttryck som används i samband med borgensåtaganden. Tyvärr leder borgensåtaganden alltför ofta till infekterade konflikter i familjer eller bland vänner som gått i borgen för varandra när den som lånat pengar inte kan betala kreditgivaren. Ska du låna pengar bör du därför alltid försöka att få ett lån utan att du behöver ställa någon säkerhet. Skulle du inte kunna betala tillbaka lånet är det endast ditt problem och du riskerar inte att andra personer och din familj eller vänkrets drabbas.

Andra exempel på säkerheter i samband med privatlån är tillgångar i form av till exempel aktier och andra värdepapper i värdepappersdepåer, låntagarens banktillgångar, låntagarens bil eller liknande. Detta förekommer framförallt vid banklån eller lån från andra större kreditinstitut. Vid sms-lån är det möjligt att finna långivare som lånar ut pengar till dig utan att du behöver ställa någon form av säkerhet. Detta gäller inte endast vid lån på mindre belopp, det kan även vara möjligt att låna ett större belopp utan att du behöver ställa någon säkerhet.

Viktigt att jämföra de olika kreditföretagens villkor

Innan du bestämmer dig från vilket företag som du ska ansökan om sms-lån är det därför viktigt att du går igenom villkoren för de olika kreditföretag som du väljer mellan. Varje kreditföretag har sina egna villkor och vissa företag erbjuder sms-lån utan säkerhet medan andra företag kräver att du ställer någon form av säkerhet.

Att jämföra de olika kreditföretagens villkor kan vara en komplicerad uppgift. Villkoren är ofta omfattande samtidigt som de är komplicerade att läsa och än svårare att förstå. Emellertid finns det webbplatser som på ett enkelt sätt redovisar de olika kreditföretagens villkor för sms-lån. På dessa webbplatser får du snabbt en bra överblick över de olika kreditföretagen och deras villkor i form av bland annat ränta, återbetalningstid, olika kostnader samt, sist men inte minst – hos vilka kreditföretag som du kan få ett sms-lån utan säkerhet.