För inte så länge sedan var det i princip helt omöjligt att låna pengar om man hade ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Detta gällde framförallt vid lån från banker och andra etablerade kreditinstruktioner. Idag är situationen helt annorlunda och det är numera fullt möjligt att erhålla till exempel sms-lån utan säkerhet även om du har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Det är långtifrån alla kreditföretag som erbjuder denna möjlighet. Bankerna och de traditionella kreditinstruktionerna är fortfarande mycket restriktiva med att låna ut pengar till personer med skulder hos Kronofogdemyndigheten. Men det finns ett antal kreditföretag som med framgång nischat in sig på denna typ av lån och även erbjuder sms-lån utan säkerhet till personer med skuldsaldo.

Fördelar med sms-lån när det finns skulder hos Kronofogdemyndigheten

Vid första anblicken kan det tyckas märkligt med att låna ut pengar till personer som har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Men det är inte särskilt märkligt, tvärtom gör denna typ av lån det möjligt för personer med skuldsaldo att påbörja arbetet med att reda ut och få ordning på sin ekonomi.

Det är inte ovanligt att skuldsaldot hos Kronofogdemyndigheten består av ett antal mindre skulder vilka var för sig orsakar löpande kostnader i form av höga räntor, försenings-, påminnelse och ansökningsavgifter. Genom att ta ett större samlingslån i form av ett sms-lån med rimliga villkor är det möjligt att lösa in alla smålånen och därigenom ”ta bort” dessa från Kronofogdemyndigheten.

Viktigt att tänka på vid sms-lån och skulder hos Kronofogdemyndigheten

Det viktigt att komma ihåg att även vid sms-lån utan säkerhet till personer med skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten så sker en kreditprövning och kreditföretaget kommer neka dig ett lån om inte kreditprövningen visar att du har möjligheter att betala tillbaka lånet. Det är därför viktigt att du har en någorlunda ordnad ekonomi om du ska ansökan om sms-lån utan säkerhet och har ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Denna typ av lån innebär ett större risktagande för kreditföretaget. Detta medför att din kostnad för sms-lånet kommer att vara högre än om du inte hade haft skulder hos Kronofogdemyndigheten. Vanligtvis är räntan högre vid denna typ av lån men även olika avgifter som t ex ansöknings- eller handläggningsavgifter kan vara högre.

Du måste därför noggrant jämföra villkoren mellan de olika kreditföretagen innan du bestämmer dig hos vem du ska ansöka om ett sms-lån utan säkerhet. Stirra dig dessutom inte blind på till exempel räntan eller en viss avgift. Vad som är avgörande är totalkostnaden för lånet, d v s vad lånet kostar när såväl ränta som olika kostnader och återbetalningstiden jämte övriga villkor har beaktats.