Ska du ansöka om sms-lån utan säkerhet har du tillgång till ett smörgåsbord med olika och dessutom en rad nya aktörer på denna marknad. Utvecklingen har gått i en rasande fart och det finns idag en uppsjö av olika kreditföretag som är specialiserade på sms-lån, såväl med som utan säkerhet. Bekymret för dig som kund är snarast att välja mellan alla dessa kreditföretag och de olika villkor som gäller för vart och ett av dessa.

Att det tillkommit en rad nya aktörer på marknaden för sms-lån är i grunden något positivt för dig som kund. Fler aktörer innebär en ökad konkurrens, vilket normalt leder till bättre villkor och priser för kunderna, något som också har blivit fallet. Många av de nya aktörerna är dessutom mycket tekniskt avancerade med automatiserade processer, vilket medfört att det blivit enklare för dig att ansöka om sms-lån samtidigt som handläggningstiden blivit ännu kortare.

Flertalet av de nya aktörerna har handläggningstider på endast ett par timmar innan du får besked om ditt lån har beviljats. Utbetalningen sker oftast samma dag som du får besked om att lånet har beviljats och har du samma bank som kreditföretaget finns pengarna på ditt konto redan samma dag. Har du ditt konto i en annan bank får du tyvärr ofta vänta en eller ett par dagar innan pengarna finns tillgängliga på ditt konto. Detta är emellertid inte kreditföretagens fel utan snarare det befintliga banksystemet som fortfarande har märkligt ålderdomliga system för överföring av pengar mellan två olika banker.

Etablerad eller ny aktör när du ska ansökan om sms-lån utan säkerhet?

Det finns självfallet både fördelar och nackdelar med att välja en etablerad eller en ny aktör när du ska ansöka om sms-lån utan säkerhet. En fördel med att välja en etablerad aktör är att det finns betydligt mer information om ett kreditföretag som funnits på marknaden under ett antal år. Du kan snabbt googla dig till information om företaget, läsa omdömen m m och därigenom skapa dig en god bild över hur företaget uppfattas av sina kunder.

Dessutom visar det faktum att företaget finns kvar på marknaden att det sannolikt erbjuder bra produkter och har en bra kundservice. I annat fall skulle företaget inte funnits kvar på marknaden. Konkurrensen mellan olika företag som erbjuder sms-lån är mycket hård och ett företag som inte är uppskattat av sina kunder försvinner snabbt från marknaden.

Denna möjlighet har du inte vad avser nya aktörer där det inte finns någon historik. Det är ofta svårt att finna relevant information och den information som finns är oftast knapphändig. Samtidigt finns det inte tillräckligt med relevanta kundomdömen för att du ska kunna skapa dig en bild över företaget, dess produkter och hur de uppfattas av sina kunder.

Fördelen med att vända sig till en ny aktör är att dessa ofta har erbjudanden som är bättre än vad de etablerade aktörerna erbjuder. Vill en ny aktör slå sig in på marknaden för sms-lån utan säkerhet måste den erbjuda bättre villkor, bättre kundservice och snabbare handläggning än de etablerade konkurrenterna gör. Gör man inte detta kommer verksamheten att bli kortlivad.

Oavsett om du väljer mellan nya eller etablerade aktörer när du ska ansöka om sms-lån utan säkerhet måste du jämföra de olika kreditföretagens villkor för sina lån. Detta kan vara en komplicerad uppgift och du måste skapa dig en helhetsbild och veta totalkostnaden för lånet. Det är inte tillräckligt att du endast jämför till exempel räntan. Du måste även ta hänsyn till de totala kostnaderna och övriga villkor. När du gjort denna jämförelse har du ett bra underlag som visar hos vilket kreditföretag du ska ansöka om sms-lån. Om det sedan är en etablerad eller en ny aktör på marknaden har mindre betydelse.