Letar du efter ett lån utan uc kontroll? Då kan du bli klokare här. När du ansöker om ett lån begär långivaren ofta en UC, detta gäller oavsett om det är sms-lån hos ett mindre kreditföretag eller ett bostadslån i en bank. Med att långivaren begär en UC avses att långivaren gör en förfrågan om din ekonomiska situation hos Upplysningscentralen, ett företag som löpande samlar in uppgifter från bland annat banker, Skatteverket, domstolar och Kronofogdemyndigheten. Denna information ligger sedan till grund för om du får det lån som du ansökt om eller om du får ett avslag.

När en långivare begär en UC på dig registreras detta hos Upplysningscentralen i dess register. Detta är något som påverkar din kreditvärdighet och din möjlighet att i framtiden få lån hos banker och kreditinstitut. Har det skett många förfrågningar på dig hos Upplysningscentralen är detta något som kan påverka din kreditvärdighet negativt i framtiden. Många kreditförfrågningar är ofta ett tecken på att något i låntagarens ekonomi inte står rätt till och kan leda till att du i framtiden inte beviljas ett lån eller att lånet beviljas till sämre villkor.

Du bör därför vara försiktig och se till att det inte görs för många UC på dig. Ett sätt som du kan göra detta på är att om du ska ansöka om ett sms-lån så bör du välja ett kreditföretag som inte begär en UC vid kreditprövningen. På så sätt kan du i din UC visa upp en god historik vad avser låneansökningar.

Kreditprövning utan UC

När du ansöker om ett lån är den bank eller det kreditföretag som du gör ansökningen hos skyldigt att göra en kreditprövning. Detta följer av lag och den långivare som inte gör en kreditprövning bryter mot lagen. En kreditprövning innebär att långivaren gör en bedömning av dina möjligheter att betala tillbaka lånet. Visar bedömningen att du inte har möjligheter att betala tillbaka lånet får långivaren inte låna ut några pengar till dig. Det sker därför alltid en kreditprövning när du ansöker om ett lån.

Traditionellt begär de flesta kreditföretag en UC när de gör sin kreditprövning, men långtifrån alla. Det finns ett stort antal kreditföretag som inte använder sig av en UC i samband med kreditprövningen, framförallt inte vid krediter på mindre belopp. Istället använder de sig av kreditupplysningar från andra företag än Upplysningscentralen. Dessa kreditupplysningar är ofta mindre omfattande än en UC men innehåller tillräcklig information för att kunna göra en korrekt kreditvärdering, framförallt när det är fråga om krediter som uppgår till mindre belopp.

Upplysningscentralen och andra kreditupplysningsföretag

Upplysningscentralen är det största och mest etablerade kreditupplysningsföretaget i Sverige. Men det är långtifrån det enda kreditupplysningsföretaget, sedan en tid tillbaka har alltfler kreditupplysningsföretag etablerat sig i Sverige och på den svenska marknaden. Som exempel på några av dessa företag kan nämnas Bisnode, Creditsafe, Decidas, Sergel och Syna för att endast nämna några.

När du ansöker om ett sms-lån utan UC begär det företag som du ansökt om lån hos inte ut en kreditupplysning från Upplysningscentralen. Istället begärs kreditupplysningen ut från något av de mindre kreditupplysningsföretagen som angetts ovan. Upplysningscentralen blir inte informerad om din låneansökan vilket innebär att det inte heller noteras i dess register något som är positivt för din framtida kreditvärdighet. Det faktum att du idag ansöker om ett sms-lån är därmed inte något som kommer att påverka din kreditvärdighet negativt om du om några år ansöker om ett större lån som till exempel ett billån eller ett bostadslån och långivaren vid kreditprövningen använder sig av en UC.

Samtidigt ska inte betydelsen av antalet låneansökningar som syns i en UC överdrivas. Har du en eller ett par låneansökningar i din UC är det sällan avgörande för din kreditvärdighet. Det finns andra faktorer som har betydligt större inverkan på din kreditvärdighet. Vid en låneansökan görs en övergripande bedömning av din ekonomiska situation och vid denna bedömning är dina inkomster, totala skuldbild och återbetalningshistorik av avgörande betydelse.

Nackdelen med att ansöka om ett sms-lån utan UC är att det innebär ett större risktagande för långivaren. Vanligtvis är därför räntan eller kostnaderna något högre vid sms-lån utan UC än vad sms-lån med UC är. Det är därför viktigt att du noggrant jämför villkoren mellan de olika kreditföretagen. Det är först när du gjort denna jämförelse som det är möjligt för dig att avgöra vilket kreditföretag som du ska ansöka om ett sms-lån utan UC.